დაგვირეკეთ
+995 599024340

მომსახურებები

 • კერძო გამოძიება.
 • მარკეტინგული კვლევები.
 • სრული ანგარიში კომპანიის  კრედიტუნარიანობის და ფინანსური მდგომარეობის შესახებ.
 • აქტივებისა და ფონდების ადგილმდებარეობის დადგენა.
 • იურიდიული და ფიზიკური პირების მიმართ ფინანსური  გამოძიების ჩატარება.
 • კომპანიის საკადრო პოლიტიკის დაგეგმვა, ინფორმაციული მხარდაჭერა და ფილტრაცია.
 • პარტნიორის საიმედოობის დადგენა.
 • ბიზნესის უსაფრთხოების შემოწმება და უზრუნველყოფა.
 • წარუმატებელი გარიგებების თავიდან აცილება,არაკეთილსინდისიერ გადამხდელთა დროული ამოცნობა.
 • ბიზნეს პარტნიორის, მისი ფინანსური მდგომარეობის და ბიზნეს რეპუტაციის შესწავლა.
 • ინტელექტუალური საკუთრების და საავტორო უფლებების დარღვევის ფაქტების გამოძიება.
 • პროდუქციის ფალსიფიკაციასთან და კონტრაფაქციასთან დაკავშირებული კანონდარღვევის ფაქტების გამოძიება.
 • დაკარგული და მიმალვაში მყოფი ადამიანების, მოწმეების და ბენეფიციარების ძებნა- მოძიება.
 • ალიბი.
 •  მოზარდებზე მეთვალყურეობა, მათი ქცევის ანალიზი,  პრევენცია და დაცვა  ნეგატიური ზეგავლენისგან.
 • სხვადასხვა  ცხოვრებისეული სიტუაციების გარკვევა.
 • სხვადასხვა კონკრეტულ მოვლენებთან დაკავშირებული ფაქტების კვლევა-ძიება.
 • კიბერუსაფრთხოების  უზრუნველყოფა, დაკარგული ინფორმაციის აღდგენა.
 • შენობების და კავშირგაბმულობის საშუალებების  შემოწმება.
 • კრიმინალური თვალთვალის გამოვლენა,  კონტრზომები.
 • იურიდიული დახმარება და კონსულტაცია.
 • პირადი დაცვა და უსაფრთხოება.

 

Visit Us On Facebook